Portfolio

Na każdej liście najnowsze pozycje wyróżniono  ◆◆◆

GOROŃSKA

Książki

w „całości” moje

wielu autorów

 • zbiorcze, Z serca na serce – strofy lednickie, Bonami, Poznań 2005
 • zbiorcze, Laur Wierzbaka 2005, Media Rodzina i Publicat S.A., Poznań 2005
 • zbiorcze, Wojewódzki Turniej Białych Piór – 25 lat, MDK #1, Poznań 2006
 • zbiorcze,Otwarty Krąg – Almanach Młodych, II LO w Poznaniu, Poznań 2006
 • zbiorcze, Imię wiatru – strofy lednickie, WTK + Bonami, Poznań 2006
 • zbiorcze, Symfonia czasu, II LO w Poznaniu, Poznań 2009
 • ◆◆◆ opowiadanie w „Helikopter” 4/2017, Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2017

Artykuły

Dla „Otaku” (Studio JG, Warszawa):

 • „上 trzy kreski bliżej do uprzejmości”, Otaku nr 3/2008
 • „日本語で何と言いますか? czyli o dobrych słownikach” nr 4/2008
 • „Strachy na lachy” nr 5/2008
 • „Strachy na lachy #2” nr 1/2009
 • „Strachy na lachy #3” nr 3/2009

Dla „Drunk Otaku Inn” (zine):

Dla Tęczowego Poznania:

Online:

Inne:

 • „Sól w oku językoznawców – rzecz o językach migowych” w tomie „Poetyka gestów. Język – literatura – kultura” Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014
 • „Neuroglottodydaktyka – preliminaria konceptualne i metodologiczne” (Agnieszka Gorońska, Adrian P. Krysiak) w tomie „Język w Poznaniu 4” Wydawnictwo Rys, Poznań 2014

Tłumaczenia

O mnie (z pominięciem wolontariatu)

Gościnnie

WyTwórcy + CoHabitat:

Inne:

KRYSIAK

Publikacje naukowe:

Publikacje internetowe:

Tłumaczenia (non-white label)

Korekta (non-white label):

 •  Jauer-Niworowska O. (2016) Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona — nie tylko dyzartria. Złożoność uwarunkowań trudności w komunikacji werbalnej. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Daily Wine Facts (aplikacja, copwriting: Gorońska) – do pobrania tutaj.

Literackie i okołoliterackie:

 • Czy ostoja myśli? [w:] Poznań Fantastyczny. Droga Wolna. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań 2017.
 • Gotów byłbym obciąć sobie ucho, jak van Gogh!  Wywiad dla MiastoPoznaj.pl
 • Ogłoszenie wyników konkursu na sztukę awangardową z okazji Stulecia Polskiej Awangardy (w uzasadnieniu na stronie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi czytamy: „Le Hasard ou la Nécessité najlepiej realizuje spośród wszystkich przesłanych prac formalne i tematyczne wymogi Konkursu oraz w szeroki sposób odwołuje się do spuścizny awangardy XX wieku i wpisuje się w jej XXI-wieczną interpretację. W bardzo świadomy sposób operuje konwencjami zaistniałymi w przestrzeni awangardy oraz dokonuje ich twórczego przepracowania, dając w ten sposób świadectwo własnej dojrzałej postawy artystycznej.”
 • „Blefarospazm” i „Ce soir à Paris” – magazyn „Wizje” numer 4/2019 (temat: „Znów”)
 • „…tura” – Helikopter 10/2019
 • „Wymaz uczuć” – Helikopter 11/2019
 • ◆◆◆ „Boskie, lawendowe!” – Helikopter 12/2019
 • ◆◆◆ „Trifle” – Helikopter 2/2020