25 lipca 2017

Słownictwo potrzebne, by wytłumaczyć anglojęzycznym ludziom sytuację w Polsce

autor: Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

Zgaduję, że jeśli jesteś czytelniczką_kiem blogów to całkiem sprawnie korzystasz też z social media. Być może obserwują Cię osoby z zagranicy, być może masz tam znajomych, rodzinę, przyjaciół. Przez ostatnie parę dni wzmogło się zainteresownie „spacerowaniem”, a wraz z nim – zaintersowanie zagranicznych mediów sytuacją w Polsce. Jeśli chcesz się zapoznawać z tymi relacjami, lub rozmawiać o tym po angielsku, żeby Twój głos docierał poza własne poletko, poniżej znajdziesz zestaw przydatnych wyrażeń i słów.

Kto?

 • Prezydent – president
 • Premier – PM, Prime Minister
 • Minister (Sprawiedliwości) – the Minister (of Justice)
 • Sąd Najwyższy – Supreme Court (rzadziej: nation’s Top Court)
 • Krajowa Rada Sądownictwa – National Council of the Judiciary (of Poland)
 • Prokurator Generalny – Public Prosecutor General / Attorney General
 • Przewodniczący Rady Europejskiej – European Council President
 • partia rządząca – ruling party
 • opozycja – opposition
 • Prawo i Sprawiedliwość – Law and Justice
 • przewodniczący partii – party leader
 • społeczeństwo – sociey / the public / the people
 • protestujący – the protesters
 • liczba ludzi na wydarzeniu – a turnout
 • Polacy – Poles / Polish people
 • ruch obywatelski – citizens’ movements (oddolny: grassroot)
 • lewicowy – left-wing (w USA można porównywać do Democratic Party)
 • prawicowy – right-wing (w USA można porównywać do Republican Party)

Gdzie?

 • Rzeczpospolita Polska – The republic of Poland
 • stolica – the capital city
 • sądy – courts / courthouses
 • Sejm, pod Sejmem – parliament, in front of the parliament building
 • Senat – senate
 • przed rezydencją letnią prezydenta – in front of president’s summer residence
 • na ulicach – on the streets
 • w parkach – in the parks
 • na placach – in the squares
 • w całym kraju – across the country
 • wolne media – independet media
 • media rządowe – government-controlled media
 • telewizja państwowa – national television (channels)

Kiedy?

 • wieczorem – in the evening
 • pod osłoną nocy – under cover of night / under the veil of night
 • w PRLu – in PPR times, during the communism era
 • wcześniej / uprzednio – before / prior to
 • obecnie – at present / presently
 • w oświadczeniu / w orędziu – in his/her/a statement
 • pośród / w trakcie protestów – amid protests

Co?

 • reforma sądownictwa – judicial reforms
 • wolne sądy – (also a hashtag) Free Courts
 • kontrowersyjne prawo controversial law
 • porządek konstytucyjny – constitutional order
 • zagrabienie władzy – a power-grab
 • protesty antyrządowe – anti-government protests / demonstrations
 • trójpodział władzy – separation of powers / tripartite of power
 • proponowane rozwiązania – proposed measures
 • prawa człowieka – human rights
 • kompetencje prezydenta – powers of the president
 • rządy autorytarne – authoritarian rule
 • sądy powszechne – lower courts
 • znicze / świece / latarki – vigil lights / candles / torchlights
 • flagi UE / Polski / tęczowe – EU / Polish / rainbow (lub: Pride) flags
 • łańcuch światła – (also a hashtag) a chain of light
 • pokojowy opór – peaceful resistance
 • niepokoje społeczne – social unrest
 • zamieszanie / bałagan – a turmoil / a mess / chaos
 • zamach stanu – a coup (d’etat) / an overthrow / a putsch
 • wcześniejsze wybory – early election
 • narastający konflikt – an escalating conflict
 • 10 minut ciszy – 10 minutes of silence
 • przemówienia / wystąpienia – speeches
 • wspólne śpiewanie hymnu – collective singing of the national anthem
 • solidarność – solidarity
 • wolność – liberty / freedom

Jak?

 • zawetować ustawę – to veto a bill / to wield a veto / to reject legislation
 • podpisać ustawę – sign a bill into effect
 • żądać veta – to demand veto
 • uchwalić ustawę – to pass a bill
 • odrzucić reformę – to scrap the reform
 • wprowadzić poprawki – to amend a law
 • mieć większość – to have majority (in)
 • ugiąć się (poddać się presji) – to back down (to bow down to pressure)
 • oddać od głosowanie / głosować – to put up for voting / to vote
 • protestować – to protest
 • maszerować – to march
 • rozlać się po ulicach – to flood / to pour into the streets
 • stanąć w obronie – to stand up in defence of/ to defend
 • ogranicza niezawisłość – limits the independence
 • skandować – to chant
 • wyznaczać / wybrać następców – to appoint / to choose (somebody’s) replacement
 • czuwać przed sądami – hald vigils in front of courtouses
 • zawłaszczyć – to hijack / to appropriate
 • zapobiec kryzysowi – avert a crisis
 • walka z korupcją – to fight corruption
 • nazywa ich „spacerowiczami” – refers to them as „pedestrians / ramblers / people on a walk”
 • grozić intervencją – to threaten to intervene

Jaki?

 • niekonstytucyjny – unconstitutional
 • populistyczny – populist
 • nieprzemyślany – inconsiderate / not thought through
 • potrzebny (od dawna) – (long) needed

 

Z podziękowaniami za dodatkowe sugestie dla: Barbary Sinicy, Jakuba Jacka, Magdaleny Garczarczyk, Katarzyny Barczyk, Wojciecha Wawrzaka i Konrada Kadłubowskiego-Wagnera <3